logo
חייג
אלינו
Close icon.
Map icon. Map icon.
Menu icon. Close icon.
לעמוד הבית

האם הממ"ד שלכם מוכן לשעת חירום?

המזרח התיכון מתחמם והולך... אומנם האירנים, הסורים, הלבנונים, הסונים, השיעים וחבריהם עסוקים במלחמות פנימיות, אך ישראל תמיד מהווה עבורם אויב משותף. וכאשר רוחות המלחמה מנשבות, זה הזמן לחזור אל המקום הבטוח ביותר בבית ולבדוק האם הוא מוכן לשעת חירום: המרחב המוגן הדירתי.