איך להתגונן נכון ולנעול את דלת וחלון הממ"ד בצורה נכונה