אדריכלים ומעצבים משתפים


רונית רחבי מאדר מספרת על בחירה בדלת כניס