דגם נווה צדק משתלבת באריחים ירושלמיות

דגם נווה צדק המשתלב באריחים ירושלמיות למראה כפרימודול 1