שיחת משקיעים רבעונית – רבעון שלישי ותשעה חודשים ראשונים לשנת 2021