2 סוללות AAA Alkaline ועקב אחרי השלבים הבאים

אם תראה על הצג "BL" או "L" המשמעות שצריך להחליף את הסוללות במכשיר