נבצע פתיחה או סגירה באמצעות האביזר כדי לוודא שהצימוד הצליח והמערכת מסונכרנת