ניתן להגדיר ל- SMART נעילה אוטומטית, כך שהדלת תינעל לאחר פתיחה, לפי
זמן קצוב. ניתן להגדיר גם נעילה אוטומטית מתוזמנת, לפי זמנים. למשל שהדלת
תינעל החל מהשעה שמונה בערב וכדו.

היכנס באפליקציית מנהל למערכת (בית) לחץ על התפריט