הפעל את הנעילה האוטומטית והגדר את הזמן לנעילה אחרי הפתיחה