הכנס שם למערכת (למשל בית)
ולחץ על ה-V.
המתן מס׳ שניות למערכת להתסנכרן עם הטלפון.
אם הצימוד בוצע בהצלחה ישמע צפצוף מהמערכת