מדיניות פרטיות


אתר זה (להלן: “האתר“) מופעל על ידי חברת רב בריח (08 (תעשיות בע”מ (להלן:
רב בריח“). אנו ברב בריח שמים דגש על פרטיותך ולכן ברצוננו לוודא כי הנך מבין איזה מידע אנו אוספים אודותיך, כיצד אנו משתמשים בו ומהם אמצעי ההגנה בהם אנו נוקטים כדי להגן עליו. השימוש בלשון זכר במסמך זה הינו מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס באופן שווה לכל משתמשי האתר.

מהו סוג המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו?
השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי, מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי, אולם עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי רב בריח. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי,
אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לרב בריח לשם השימוש במידע בהתאם למדיניות זו.


מהו סוג המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו?

בעת שתשתמש באתר, עשויה רב בריח לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, (address IP (השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, רב בריח רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. אנו רשאים להשתמש במידע שאנו אוספים ממך ואודותיך, על מנת להתאים אישית
את חווית המשתמש שלך באתר זה; לספק לך הצעות (לרבות שיווקיות ופרסומיות) או לספק לך שירותים אחרים. בנוסף, אנו רשאים להשתמש במידע האישי הלא מזהה שאנו אוספים ממך ואודותיך למטרות שיווקיות וסטטיסטיות לצריכה בלעדיים של רב בריח ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישים בכפוף למדיניות
הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי רב בריח תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) לצד שלישי לצורך ביצוע שירותים מטעמה.


באיזה מידע אנו משתפים ואת מי?
למעט כמפורט לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על-ידה (ככל שפרטים ומידע זה מאפשרים זיהוי משתמש באופן אישי), ללא קבלת הסכמתך מראש, אלא במקרים המפורטים להלן ובהיקף הנדרש, לפי העניין:
• אם יינתן צו שיפוטי המורה לרב בריח למסור את הפרטים האישיים או המידע
אודותייך לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;
• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין רב
בריח;
• אם רב בריח תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר לתאגיד הנעבר העתק מן המידע שנאגר אודותייך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות
זו.


קבצי Cookies
רב בריח עשויה להשתמש באתר בקבצי טקסט ותוכנה במחשב (“Cookies“) לצורך שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע. Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה – Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה – Cookies מכילים מידע
מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר. במחשבך, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי Cookies אם אינך מעוניין בשתילת ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). עלייך עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק Cookies לדעת, עם זאת, שנטרול ה- מהשירותים והתכונות באתר רב בריח ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך,
במחשב בכל רגע נתון. באפשרותך למחוק את ה – Cookies


ביטול אישור איסוף מידע אישי
במידה ובעבר נתת לנו מידע אישי והנך מעוניין שאנו נסיר אותו, יש לשלוח בקשה במייל לכתובת [email protected] ,ואנו נעשה מאמץ מסחרי סביר, על מנת למחוק את המידע האישי המזהה שברשותנו.


שינויים במדיניות האתר
רב בריח רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנא בדוק באופן תדיר האם חלו שינויים במדיניות פרטיות זו. במידה ונעשו שינויים כלשהם, המדיניות המעודכנת תתפרסם באתר עם תאריך “עודכנה לאחרונה” מעודכן. אנו מפצירים בך לעיין באופן שוטף בדף זה על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר אודות מדיניות הפרטיות שלנו. המשך גלישה באתר תהיה כהסכמה למדיניות הפרטיות המעודכנת.


עודכן לאחרונה: ינואר 2018

אנחנו משתמשים ב-cookies ובטכנולוגיות נוספות (ביחד "cookies") כדי לשפר את החוויה של המשתמשים באתר, לספק להם תוכן ופרסומים שעשויים להתאים להעדפותיכם והכל כמפורט במדיניות ה – cookies. כניסה ושימוש באתר מהווים הסכמה למדיניות ה – cookies

מדיניות פרטיות סגור