דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

דירה תל אביבית מדליקה ומיוחדת עוצבה עבור משפחה שמאוד אוהבת צבעים, ואת הצבע הוורוד במיוחד..מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים
דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים
דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים
דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים
דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים
דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים
דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים

מודול 1

דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים
דירה תל אביבית צבעונית עם דלת ממילא בצבע אפור שמיים