תווה עקרונות עם גב ים להקמת שלב ב' של מפעל רב בריח החדש באשקלון