רב בריח מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022