לחץ על ה + המערכת תיכנס למצב צימוד ותשמיע צפצוף אחד ארוך ולאחריו צפצופים קצרים