באביזר שרוצים לצמד, יש לתת פקודה של פתיחה או סגירה. אם הצימוד הצליח המערכת תשמיע צפצוף