*ע"מ להפעיל נעילה מתוזמנת יש לוודא שהטפלון מחובר למערכת. מומלץ לבצע פתיחה/סגירה לפני ביצוע
נעילה מתוזמנת

לחץ לחזור לתפריט הקודם. המערכת תשמיע צפצוף שמאשר שהפקודה התקבלה, ומצב יום יראה "מחובר"