נבצע פתיחה או סגירה
כדי לוודא שהצימוד הצליח והמערכת מסונכרנת