לחץ על כפתור הצימוד/ריסט במשך 10 שניות עד שישמע צפצוף ארוך ואחריו צפצופים קצרים