המכשיר הראשון שיתממשק עם המערכת יהיה מוגדר כמנהל(ADMIN), שאר המשתמשים שיתחברו
באמצעות האפליקציה יוכלו לבצע רק פתיחה
וסגירה של המערכת.

רק המנהל יכול לשלוט בהגדרות של המערכת,
הוספה והסרה של משתמשים, ושאר אפשרויות הניהול.
אם אתה הראשון להתחבר ל- SMART המכשיר שלך
יוגדר כ- ADMIN.

על מנת שמכשיר אחר יהיה ADMIN ,יש צורך לבצע
איפוס ל- SMART