title,link,image_link,sale_price,price,id,brand,condition,availability,description,google_product_category,gender,color,age_group דגם אוקספורד,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%93/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors/oxford/oxford-door.png,,6500 ILS,7745,Rav-Bariach,new,in stock,המחיר בתוקף עד ה31.10.23 בסניפי הרשת ובאתר. ההנחה ממחיר מחירון ואינה חלה על הובלה התקנה וידיות. המחיר המוצג הינו לדלתות במידות ובמפרט סטנדרט ללא ידית משיכה.דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה שילובי מסגרות אלומיניום מסוגננת בגוון הדלת במעטה החיצוני והפנימי.הדגם מגיע עם הבלטות מעוצבות גם בצד הפנימי.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםפרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דלת כניסה דגם איה זהב,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%96%d7%94%d7%91/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/--1-31.png,,6590 ILS,74137,Rav-Bariach,new,in stock,דלת כניסה בגמר צבע בכל אחד מגווני רב-בריח בשילוב חירוץ במעטה החיצוני.ניתן לבחור בכמה תצורות לדגם זה:חירוץ בלבדחירוץ עם שילוב פסי זהב מוברש קשיח רובי זהבחירוץ עם שילוב פסי כסף וקשיח קורל ניקלחירוץ עם שילוב פסים שחורים קשיח קורל שחור וצירים שחוריםדגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,classic-gray,adult דלת כניסה דגם איה עם חירוץ,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a5/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/----1-1-1.png,,4500 ILS,74993,Rav-Bariach,new,in stock,דלת כניסה בגמר צבע בכל אחד מגווני רב-בריח בשילוב חירוץ במעטה החיצוני.ניתן לבחור בכמה תצורות לדגם זה:חירוץ בלבד מגיע עם ידית מדגם קורל בגוון ניקל. וניתן לשדרג לידית משיכה או ידית בגוון אחר לבחירה.חירוץ עם שילוב פסי זהב מוברשחירוץ עם שילוב פסי כסף וקשיח קורלחירוץ עם שילוב פסים שחורים קשיח קורל שחור וצירים שחוריםדגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,classic-gray,adult דלת כניסה דגם איה שחור,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/aya_b_1.png,,6590 ILS,74976,Rav-Bariach,new,in stock,דלת כניסה בגמר צבע בכל אחד מגווני רב-בריח בשילוב חירוץ במעטה החיצוני.ניתן לבחור בכמה תצורות לדגם זה:חירוץ בלבדחירוץ עם שילוב פסי זהב מוברש קשיח רובי זהבחירוץ עם שילוב פסי כסף וקשיח קורל ניקלחירוץ עם שילוב פסים שחורים קשיח קורל שחור וצירים שחוריםדגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,classic-gray,adult דגם אלכסנדרה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%9c%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/alexandra/alexandra-door.png,,12650.000000 ILS,8675,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D). ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,wenge-african-walnut,adult דגם אמיליה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/emilia/emilia-door.png,,12650.000000 ILS,8671,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת כ- 60 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת. מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בסדרת DCOR חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D). ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. בתמונה מוצגת דלת אמיליה פורניר אלון מגוון לוונגה.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,wenge-decor,adult דגם אנדרומדה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/andromeda/andromeda-door.png,,6875.000000 ILS,8661,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה זכוכית טריפלקס וסורג דקורטיבי חיצוני בגוון הדלת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.ניתנת לשדרוג SMART (דלת חכמה) מרוחב 860 סמ ומעלה,119,unisex,extra-black,adult דגם ארנה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/arena/arena-door.png,,7150.000000 ILS,8543,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי שחור. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח.ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,white-pearl,adult דגם ארקוס,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%a1/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/arkos/-.png,,7150.000000 ILS,8645,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי שחור. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,sage-green,adult דגם בולוניה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/bolonia/bolonya-door.png,,6590.000000 ILS,8441,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,concrete-gray,adult דגם בייסיק,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%a7/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/basic-door.1png--.png,,3650.000000 ILS,9385,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר קילוקס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,khaki-gray,adult דגם אור,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%a7-%d7%90%d7%95%d7%a8/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/basic_or_9005-1.png,,4900 ILS,11481,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעש DB30 עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בגמר צבע לבחירה ממגוון גווני רב בריח ובשילוב פס פורמייקה/ אלום ( 6 גוונים לבחירה) מושחל בתוך פרופיל היקפי בצד מנעול בצד החיצוני בלבד .בתמונה מוצגת דלת בגוון 9005 מגורען בשילוב פס אלון 7952 לאורך.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת (58-88 סמ) דלת וחצי (140-165 סמ) או כפולה (1.80-2.20 סמ). גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.גווני פורמיקה/ אלום לבחירה: 7952 אלון שטרייף טבעי 9005 אלום שחור 3398 אפור ווש בהיר 3395 קרם ווש 9016 אלום לבןמחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דגם גאיה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%92%d7%90%d7%99%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/gaya/gaya-door.png,,6590.000000 ILS,8512,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,,adult דגם גאיה זהב,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%92%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%96%d7%94%d7%91/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/gaya-white/gaya-white-door.png,,8090.000000 ILS,10138,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית וסורג פנימי בגוון זהב. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר זהב מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,,adult דגם גארדה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%92%d7%90%d7%a8%d7%93%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/garda/garda-door.png,,4125.000000 ILS,9016,Rav-Bariach,new,in stock,דלת כניסה דגם גארדה מוצגת בגוון אפור בטון בגובה 260 דלת מעוצבת בסגנון תעשייתי מודרני.דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בשילוב פסים שקועים לרוחב במעטה החיצוני.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות לתוך הבית בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,classic-gray,adult דגם דואיי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%99%d7%99/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors/doei/doei-door.png,,4850.000000 ILS,8719,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בשילוב פסי אלומיניום במעטה החיצוני.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות לתוך הבית בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח. ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,concrete-gray,adult דגם הלנה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%a0%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/helena/helena-door.png,,5400 ILS,8729,Rav-Bariach,new,in stock,המחיר בתוקף עד ה31.10.23 בסניפי הרשת ובאתר. ההנחה ממחיר מחירון ואינה חלה על הובלה התקנה וידיות. המחיר המוצג הינו לדלתות במידות ובמפרט סטנדרט ללא ידית משיכה.דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים. עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ-50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).ידית משיכה שקועה על גבי הדלת. ניתן לבחור אורך ידית: 40010001600 ממ. בדלתות גבוהות בגובה 2310 ו2400 ממ ניתן להזמין ידית באורך 2000 ממ.פרזול ועזרים: פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דגם וורסאי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%90%d7%99/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/versai/versai-door.png,,8250.000000 ILS,5185,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקו הקיר (קו אפס).בדגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי בגוון זהב. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר זהב מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,extra-black,adult דלת כניסה דגם ונציה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/venezia/venezia-door.png,,5775.000000 ILS,8777,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה שילובי מסגרות אלומיניום בגוון הדלת במעטה החיצוני והפנימיהדגם מגיע עם הבלטות מעוצבות גם בצד הפנימי.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,concrete-gray,adult דגם טאיי אלום,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%98%d7%90%d7%99%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9d/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/mm-------.png,,6215.000000 ILS,11564,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימייםעובי ליבת הדלת כ- 50 ממ משקל הדלת כ-50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי פרופיל אלומיניום היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.עיצוב הדלת: מעטה חיצוני מבחר רב של חיפויי אלום מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח בשילוב פס לאורך הדלת וידית מעוצבת מובנת בגמר צבע לבחירה. מעטה פנימי -בגמר צבע 9016.פרזול ועזרים: פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית. בדגם זה לא ניתן להתקין ידית נעה בצד החיצוני.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,,adult דגם טום,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%9d-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94-d5/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/tom/tom-door.png,,5850.000000 ILS,7776,Rav-Bariach,new,in stock,ניתן להזמין בתוספת דוגמא זהה גם בצד הפנימי של הדלת במקום פלטה חלקה בתוך הבית.דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ . הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי ליבת הדלת 50 ממ משקל הדלת 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).עיצוב הדלת : צד חיצוני חלק אחד צבוע בתנור ממבחר מניפת הגוונים של רב-בריח. חלק שני בחיפוי פורמייקה ממבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח בשילוב פס אלומיניום לאורך הדלת. פרופיל אלומיניום היקפי. צד פנימי ניתן לבחור: צבע בתנור/חיפוי פורמייקה בתוספת תשלום.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 700-1200 ממ גובה דלת: 1960-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,classic-gray,adult דגם טום Z,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%9d-z/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/tomz/tomz3.png,,6590.000000 ILS,9470,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי ליבת הדלת 50 ממ משקל הדלת 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).עיצוב הדלת : צד חיצוני חלק אחד צבוע בתנור ממבחר מניפת הגוונים של רב-בריח. חלק שני בחיפוי פורמייקה ממבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח. בשילוב פס אלומיניום לאורך הדלת. פרופיל אלומיניום היקפי. צד פנימי ניתן לבחור: צבע בתנור/חיפוי פורמייקה בתוספת תשלום. ניתן להזמין את דלת טום עם ידית Z אינטגרלית או עם כל ידית ממבחר הידיות של רב-בריח.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 700-1200 ממ גובה דלת: 1960-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,classic-gray,adult דגם טופיקיה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/topikia/topikia-door.png,,5775.000000 ILS,9037,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג. הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה שילובי הבלטה במעטה החיצוני והפנימיפרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white-pearl,adult דגם טל,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%98%d7%9c/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/tal-2.png,,4500 ILS,10745,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בשילוב הבלטות מלבניות עם חריצים לאורך במעטה החיצוני בלבד.דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות לתוך הבית בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה. דגם זה ניתן לייצר בפתיחה פנימה בלבד.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2310 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דגם טריפל,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%9c/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/trippel/triple-door.png,,4850.000000 ILS,8773,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בשילוב פסי אלומיניום במעטה החיצוני.דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות לתוך הבית בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.הידית המוצגת בתמונה אינה זמינה במלאי בשלב זהמחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,,adult דגם יפו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%99%d7%a4%d7%95/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors/jaffo/jaffo-door.png,,7975.000000 ILS,8357,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית וסורג פנימי. ניתן להזמין דגם זה עם זכוכית סבתא בלבד. כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,white-stone,adult דגם לימסול,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%9c/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors/limasol/limasol-door.png,,7150.000000 ILS,8549,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח וובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,extra-black,adult דגם מינימאל,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%90%d7%9c/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/minimal/minimal-door.png,,5500.000000 ILS,9041,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים ציריHEAVY DUTYסמויים. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,extra-black,adult דגם מיקס&מטש דגם A,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%a9-%d7%93%d7%92%d7%9d-a/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/mma.png,,5150.000000 ILS,11578,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ . הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימייםעובי ליבת הדלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.עיצוב הדלת : צד חיצוני מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות. פרופיל אלומיניום היקפי ושילוב של פסי אלומיניום רוחביים בצבע ניקל או שחור לבחירה. צד פנימי -בגמר צבע 9016. ניתן לבחור חיפוי גם לצד הפנימי כתוספת. החלוקה עד גובה דלת 2100 ממ- 5 פלטות מגובה דלת 2170 ממ 6 פלטות.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,blackk,adult דגם מיקס&מטש דגם B,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%a9-%d7%93%d7%92%d7%9d-b/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/mmb/mmb-door.png,,5150.000000 ILS,9400,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ . הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי ליבת הדלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.עיצוב הדלת : צד חיצוני מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות. שדה מנעול בגימור אלומיניום טבעי ואיכותי. פרופיל אלומיניום היקפי ושילוב של פסי אלומיניום רוחביים בצבע ניקל או שחור לבחירה. צד פנימי -בגמר צבע. ניתן לבחור חיפוי גם לצד הפנימי כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,smoky-oak,adult דגם מיקס&מטש דגם C,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%a9-%d7%93%d7%92%d7%9d-c-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94-d2/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/mmc/mmc-door.png,,5150.000000 ILS,6839,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת כ- 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.עיצוב הדלת : צד חיצוני מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח בחלוקה לשלושה שדות. פרופיל אלומיניום היקפי ושילוב של פסי אלומיניום רוחביים בצבע ניקל או שחור לבחירה. צד פנימי -בגמר צבע לבחירה. ניתן לבחור חיפוי גם לצד הפנימי כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,teak-shade,adult דגם מיקס&מטש דגם D,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%a9-%d7%93%d7%92%d7%9d-d/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/mmds/mmds-door.png,,5150.000000 ILS,9405,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת כ- 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג. הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בדגם זהחיפויים מסוגים שונים בצידה החיצוני של הדלת. פרופיל אלומיניום היקפי. צד פנימי -בגמר צבע. ניתן לבחור חיפוי גם לצד הפנימי כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,smoky-oak,adult דגם מיקס&מטש דגם E,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%a9-%d7%93%d7%92%d7%9d-e/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/mm-e.png,,5150.000000 ILS,9411,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת כ- 50 ממ משקל הדלת כ-50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.עיצוב הדלת: צד חיצוני מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות. שדה מנעול בגוון לבחירה. פרופיל אלומיניום היקפי ושילוב של שני פסי אלומיניום רוחביים במרכז הדלת בצבע ניקל או שחור לבחירה. צד פנימי -בגמר צבע לבחירה ממניפהפרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםרוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,natural-stone-dark,adult דגם מיקס&מטש דגם F,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%a9-%d7%93%d7%92%d7%9d-f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/mm-f.png,,5150.000000 ILS,11533,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת כ- 50 ממ משקל הדלת כ-50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.עיצוב הדלת: צד חיצוני מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח. צד פנימי -בגמר צבע 9016.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,teak-shade,adult דגם מיקרו נארה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%a0%d7%90%d7%a8%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/micro-nara/micro-nara-door.png,,8250.000000 ILS,9020,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה חיתוכי לייזר במעטה החיצוני ופלטה פנימית כלואה- מעטה חיצוני בגמר צבע ופלטה פנימית כלואה ניתן לבחור ממבחר חיפויים ייחודיים לדגם זה.פרזול ועזרים: בדגם זה לא ניתן להתקין ידית נעה חיצונית. פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות מאורך 800 ממ ומעלה לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,extra-black,adult דגם מיקרו קיוטו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%98%d7%95/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/raz/micro-kyoto/micro-kyoto-door.png,,8250.000000 ILS,9028,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה חיתוכי לייזר במעטה החיצוני ופלטה פנימית כלואה- מעטה חיצוני בגמר צבע ופלטה פנימית כלואה ניתן לבחור ממבחר חיפויים ייחודיים לדגם זה.פרזול ועזרים: פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה. בדגם זה לא ניתן להתקין ידית נעה חיצונית ניתן להתקין ידית מעוצבת באורך 800 ממ ומעלה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,classic-gray,adult דגם ממילא,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%90/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/mamila/mamila-door.png,,6875.000000 ILS,8649,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה זכוכית טריפלקס וסורג דקורטיבי חיצוני בגוון הדלת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.ניתנת לשדרוג SMART (דלת חכמה) מרוחב 860 סמ ומעלה,119,unisex,,adult דגם נארה לייט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a0%d7%90%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%98/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/nara-light/nara-light-door.png,,7150.000000 ILS,8684,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,white-pearl,adult דגם נווה צדק,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94-c/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/neve-tzedek/neve-tzedek-door.png,,6875.000000 ILS,7757,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה זכוכית טריפלקס חלבית וסורג דקורטיבי חיצוני בגוון הדלת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.ניתנת לשדרוג SMART (דלת חכמה) מרוחב 860 סמ ומעלה.,119,unisex,extra-black,adult דגם נועה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/noa/noa-door.png,,8700.000000 ILS,9479,Rav-Bariach,new,in stock,דלת כניסה דגם נועה מוצגת בגוון EXTRA BLACK במשקוף קוו אפס וצירים סמויים דלת מעוצבת בסגנון תעשייתי מודרני.דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים ציריHEAVY DUTYסמויים. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה בפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםפרזול ועזרים: ידית משיכה מעוצבת צבועה בגוון הדלת הנושקת לרצפה. יובהר כי לא ניתן לרכוש דלת זו ללא ידית משיכה ו/או לרכוש ידית נועה בנפרד מהדלת! פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 2030-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע לבחירה.ניתן להזמין עם משקוף בניה דגם C או משקוף בקו 0 אך תמיד עם צירים נסתרים.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דגם סול,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%9c/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/sol/sol-door.png,,6590.000000 ILS,9475,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת ~ 50 ממ משקל הדלת 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).עיצוב הדלת : צד חיצוני חלק אחד צבוע בתנור ממבחר מניפת הגוונים של רב-בריח. חלק שני בחיפוי פורמייקה ממבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח. פרופיל אלומיניום היקפי. צד פנימי ניתן לבחור: צבע בתנור/חיפוי פורמייקה בתוספת תשלום.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית. דגם זה מגיע עם ידית אינטגרלית שקועה.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 700-1200 ממ גובה דלת: 1960-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דגם עמית,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/amit/amit-door.png,,7690.000000 ILS,8413,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בעלת זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי בגוון שחור (או בגוון הדלת כתוספת) צד הפנימי של הדלת אטום בגמר צבע. זכוכית שקופה או סבתא עם חלק פנימי חלבי היוצר מראה חלבי.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,extra-black,adult דגם פירנצה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%a0%d7%a6%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/firenze/firenze-door.png,,6590.000000 ILS,8538,Rav-Bariach,new,in stock,המחיר בתוקף עד ה31.10.23 בסניפי הרשת ובאתר. ההנחה ממחיר מחירון ואינה חלה על הובלה התקנה וידיות. המחיר המוצג הינו לדלתות במידות ובמפרט סטנדרט ללא ידית משיכה.דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,basalt-gray,adult דגם פרובנס,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%a1/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/provance/provance-door.png,,4850.000000 ILS,8765,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בשילוב פסי אלומיניום במעטה החיצוני.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות לתוך הבית בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,,adult דגם קיוטו לייט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%98%d7%95-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%98/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/kyoto-light/kyoto-light-door.png,,7150.000000 ILS,8621,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח וובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,basalt-gray,adult דגם קלאופטרה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/kleoptra_new-00000003-1.png,,4850.000000 ILS,8734,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בשילוב פסי אלומיניום במעטה החיצוני.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות לתוך הבית בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,,adult דגם קנטברי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a7%d7%a0%d7%98%d7%91%d7%a8%d7%99/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/kantabri/kantabri-door.png,,6435.000000 ILS,8653,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה זכוכית טריפלקס וסורג דקורטיבי חיצוני בגוון הדלת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,,adult דגם רומי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/romi-600/romi-600-door.png,,5400 ILS,9396,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס). ידית שקועה אינטגרלית בעיצוב אלגנטי במידות 600/1600 ממ. גוון לבחירה ממגוון גווני רב בריח.פרזול ועזרים: פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,basalt-gray,adult דגם רוקסנה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%a0%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/roxana/roxana-door.png,,12650.000000 ILS,8666,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת כ- 60 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת. מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בסדרת DCOR חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D). ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. בתמונה מוצגת דלת רוקסנה פורניר אלון מגוון לאגוז כההפרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,dark-walnut-oak,adult דגם רז,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a8%d7%96/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/raz/raz-door.png,,6580.000000 ILS,8641,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה חלון תחתון הנותן הצצה לנעליים זכוכית טריפלקס שקופה או חלבית בקוו הדלת בצידה החיצוני ועם מסגרת ומגרעת בצד הפנימי.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת רק כדלת בודדת או כפולה כאשר שתי הכנפיים זהות בגודלן. רוחב מינימאלי לכנף הינו 980 סמ. גובה החלון הינו 200 סמ ורוחבו ייקבע בהתאם לרוחב הדלת ולפי מדרגות רוחב מתואמות מראש. יש להיוועץ עם איש המכירות המוסמך.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דגם ריי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a8%d7%99%d7%99/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/ray/ray-black-door.png,,4900 ILS,9051,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ-50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה ידית חיצונית מקצה לקצה הניתנת לצביעה ממבחר גווני הצבע של רב בריח.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםפרזול ועזרים: פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,extra-black,adult דגם טאיי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a8%d7%99%d7%99-d/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/d-ray-1.png,,6215.000000 ILS,11295,Rav-Bariach,new,in stock,דלת עשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימייםעובי ליבת הדלת כ- 50 ממ משקל הדלת כ-50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.עיצוב הדלת: מעטה חיצוני מבחר רב של חיפויי פורמייקה מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח בשילוב פס לאורך הדלת וידית מעוצבת מובנת בגמר צבע לבחירה. מעטה פנימי -בגמר צבע 9016.פרזול ועזרים: פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית. בדגם זה לא ניתן להתקין ידית נעה בצד החיצוני.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,flower,adult דגם רנסנס,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a8%d7%a0%d7%a1%d7%a0%d7%a1/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/renesans/renesans-door.png,,5775.000000 ILS,8781,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה שילובי הבלטה במעטה החיצוני והפנימיפרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,basalt-gray,adult דגם שחר,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a9%d7%97%d7%a8-2/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/shahar-1.png,,4500.000000 ILS,10760,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.שילוב הבלטות מלבניות במעטה החיצוני בלבד.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות לתוך הבית בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה. דגם זה ניתן לייצר בפתיחה פנימה בלבד.רוחב דלת: 460-1200 ממ גובה דלת: 1890-2310 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דלת כניסה דגם DAN בעיצוב דן ליפשיץ,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-dan/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/---1-15.png,,8200 ILS,73408,Rav-Bariach,new,in stock,דלת כניסה בעיצוב האדריכל ומעצב הפנים דן ליפשיץ.ליבת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי HEAVY DUTY סמויים. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעש DB30 עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה בפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר/פרזול ועזרים: ידית משיכה מעוצבת מעץ בשני גוונים אלון ואגוז פראי. יובהר כי לא ניתן לרכוש דלת זו ללא ידית משיכה ו/או לרכוש ידית דן בנפרד מהדלת! פרזול פנימי מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 780 -1200 ממ גובה דלת: 2030-2900 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע לבחירה.ניתן להזמין עם משקוף בניה דגם C או משקוף בקו 0 אך תמיד עם צירים נסתרים.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,white-stone,adult דלת כניסה דגם HALEL בעיצוב הלל אדריכלים,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-halel/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/--1-1-2.png,,9200 ILS,73566,Rav-Bariach,new,in stock,דלת כניסה בעיצוב משרד הלל אדריכליםעשויה ליבת פלדה צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי ליבת הדלת 50 ממ משקל הדלת 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).עיצוב הדלת: שילוב זכוכית כהה בצד צירים במידה קבוע בצידו הפנימי ו/או החיצוני של הדלת יחד עם צבע בתנור ממבחר מניפת הגוונים של רב-בריח.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר לוקסיס רב-בריחי תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 700-1200 ממ גובה דלת: 1960-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושאין אחריות על שברים במראה שנגרמו כתוצאה מטריקה ו/או שימוש לא סביר ו/או כתמי קורוזיה או חלודה.,119,unisex,extra-black,adult דגם IDS 7700,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-ids-7700/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/7700double/7700double-door.png,,8415.000000 ILS,8555,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח וובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ..,119,unisex,white-pearl,adult דגם IDS 8700,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-ids-8700/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors/ids8700/ids8700-door.png,,7425.000000 ILS,10229,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בדגם זה אלמנטים דקורטיבים בצד החיצוני ומסגרת תחתונה במעטה הפנימי.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,basalt-gray,adult דגם IDS 9000,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-ids-9000/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/doors-2/ids9000/ids9000-door.png,,9735.000000 ILS,8562,Rav-Bariach,new,in stock,דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או צירי HEAVY DUTY סמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה בעל זכוכית בידודית כפולה וסורג פנימי. ניתן להזמין את הזכוכית כחלבית גרניט או סבתא ואת הסורג בגוונים שונים כתוספת.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח. בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,basalt-gray,adult דלת כניסה דגם LINES זהב,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-lines/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/gold.png,,6590 ILS,74064,Rav-Bariach,new,in stock,דלת גמר צבע עם חירוץ פס לאורך בצד צירים עם או בלי פסי אלומיניום בניקל שחור או זהב.דלת כניסה בגמר צבע בכל אחד מגווני רב-בריח בשילוב חירוץ במעטה החיצוני.ניתן לבחור בכמה תצורות לדגם זה:חירוץ בלבדחירוץ עם שילוב פסי זהב מוברש קשיח רובי זהבחירוץ עם שילוב פסי כסף וקשיח קורל ניקלחירוץ עם שילוב פסים שחורים קשיח קורל שחור וצירים שחוריםדגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דלת כניסה דגם LINES שחור,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%93%d7%92%d7%9d-lines-%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/bb.png,,6590 ILS,74099,Rav-Bariach,new,in stock,דלת גמר צבע עם חירוץ פס לאורך בצד צירים עם או בלי פסי אלומיניום בניקל שחור או זהב.דלת כניסה בגמר צבע בכל אחד מגווני רב-בריח בשילוב חירוץ במעטה החיצוני.ניתן לבחור בכמה תצורות לדגם זה:חירוץ בלבדחירוץ עם שילוב פסי זהב מוברש קשיח רובי זהבחירוץ עם שילוב פסי כסף וקשיח קורל ניקלחירוץ עם שילוב פסים שחורים קשיח קורל שחור וצירים שחוריםדגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).דגם זה ניתן להזמין בפתיחה לתוך הבית בלבד.תוספות לבחירה: מבחר גווני צבע וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימוש.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-black,adult דלתות קו אפס סדרת PURE - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-pure/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-black-pure-1.png,,4200 ILS,66411,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות פנים קו אפס סדרת PURE החדשהמעוצבות ומרשימות במגוון סגנונות עיצובדלת ללא משקוף - פתיחה במישור הקיר המותקנת על משקוף אלומיניום וצירים נסתרים.דלת אפס מתאימה לבניה בבלוק ובניה בגבס ניצב.גומיות לאיטום מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה.דלת קו אפס ניתן להתאים בהתאם לבחירה אישית- צבע לפי קטלוג טמבור נירלט ו- RAL.בשל שוני בחומרים ייתכנו הבדלים בין גוון סופי של הקיר לדלת גם כאמור שניהם נצבעו באותו הגוון בדיוק.התקנת משקוף בדלתות פיור תיתכן רק לאחר ריצוף סופי. תאום התקנה כאשר הריצוף אינו גמור תגרור חיוב נוסף בשל אובדן יום עבודה של המתקין.מידות: פתח בנייה 73/83/93/103. פתח אור מורידים 13 סמ מפתח הבנייה 60/70/80/90באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,שחור 9005,adult דלתות קו אפס סדרת PURE - אפור בטון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-pure/?attribute_pa_color=concrete-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-top-zero-beton-pure-1.png,,4200 ILS,66415,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות פנים קו אפס סדרת PURE החדשהמעוצבות ומרשימות במגוון סגנונות עיצובדלת ללא משקוף - פתיחה במישור הקיר המותקנת על משקוף אלומיניום וצירים נסתרים.דלת אפס מתאימה לבניה בבלוק ובניה בגבס ניצב.גומיות לאיטום מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה.דלת קו אפס ניתן להתאים בהתאם לבחירה אישית- צבע לפי קטלוג טמבור נירלט ו- RAL.בשל שוני בחומרים ייתכנו הבדלים בין גוון סופי של הקיר לדלת גם כאמור שניהם נצבעו באותו הגוון בדיוק.התקנת משקוף בדלתות פיור תיתכן רק לאחר ריצוף סופי. תאום התקנה כאשר הריצוף אינו גמור תגרור חיוב נוסף בשל אובדן יום עבודה של המתקין.מידות: פתח בנייה 73/83/93/103. פתח אור מורידים 13 סמ מפתח הבנייה 60/70/80/90באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור בטון,adult דלתות קו אפס סדרת PURE - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-pure/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-white-9016-pure-1.png,,4200 ILS,66419,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות פנים קו אפס סדרת PURE החדשהמעוצבות ומרשימות במגוון סגנונות עיצובדלת ללא משקוף - פתיחה במישור הקיר המותקנת על משקוף אלומיניום וצירים נסתרים.דלת אפס מתאימה לבניה בבלוק ובניה בגבס ניצב.גומיות לאיטום מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה.דלת קו אפס ניתן להתאים בהתאם לבחירה אישית- צבע לפי קטלוג טמבור נירלט ו- RAL.בשל שוני בחומרים ייתכנו הבדלים בין גוון סופי של הקיר לדלת גם כאמור שניהם נצבעו באותו הגוון בדיוק.התקנת משקוף בדלתות פיור תיתכן רק לאחר ריצוף סופי. תאום התקנה כאשר הריצוף אינו גמור תגרור חיוב נוסף בשל אובדן יום עבודה של המתקין.מידות: פתח בנייה 73/83/93/103. פתח אור מורידים 13 סמ מפתח הבנייה 60/70/80/90באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלתות קו אפס סדרת PURE - אפור כהה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-pure/?attribute_pa_color=dark-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-dark-gray-pure-1.png,,4200 ILS,66423,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות פנים קו אפס סדרת PURE החדשהמעוצבות ומרשימות במגוון סגנונות עיצובדלת ללא משקוף - פתיחה במישור הקיר המותקנת על משקוף אלומיניום וצירים נסתרים.דלת אפס מתאימה לבניה בבלוק ובניה בגבס ניצב.גומיות לאיטום מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה.דלת קו אפס ניתן להתאים בהתאם לבחירה אישית- צבע לפי קטלוג טמבור נירלט ו- RAL.בשל שוני בחומרים ייתכנו הבדלים בין גוון סופי של הקיר לדלת גם כאמור שניהם נצבעו באותו הגוון בדיוק.התקנת משקוף בדלתות פיור תיתכן רק לאחר ריצוף סופי. תאום התקנה כאשר הריצוף אינו גמור תגרור חיוב נוסף בשל אובדן יום עבודה של המתקין.מידות: פתח בנייה 73/83/93/103. פתח אור מורידים 13 סמ מפתח הבנייה 60/70/80/90באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור כהה,adult דלתות קו אפס סדרת PURE - אפור בהיר,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-pure/?attribute_pa_color=light-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/--1-23.png,,4200 ILS,66634,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות פנים קו אפס סדרת PURE החדשהמעוצבות ומרשימות במגוון סגנונות עיצובדלת ללא משקוף - פתיחה במישור הקיר המותקנת על משקוף אלומיניום וצירים נסתרים.דלת אפס מתאימה לבניה בבלוק ובניה בגבס ניצב.גומיות לאיטום מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה.דלת קו אפס ניתן להתאים בהתאם לבחירה אישית- צבע לפי קטלוג טמבור נירלט ו- RAL.בשל שוני בחומרים ייתכנו הבדלים בין גוון סופי של הקיר לדלת גם כאמור שניהם נצבעו באותו הגוון בדיוק.התקנת משקוף בדלתות פיור תיתכן רק לאחר ריצוף סופי. תאום התקנה כאשר הריצוף אינו גמור תגרור חיוב נוסף בשל אובדן יום עבודה של המתקין.מידות: פתח בנייה 73/83/93/103. פתח אור מורידים 13 סמ מפתח הבנייה 60/70/80/90באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור בהיר,adult סדרת TOP פורמייקה - זיגוג מלא,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%94/?attribute_pa_glass=model-9,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-paltzo-zigog-savta-1.png,,2900 ILS,10319,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגוון לבן או שמנת.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white-bianca,adult סדרת TOP פורמייקה - זיגוג מלא חלוקה ל-3,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%94/?attribute_pa_glass=model-10,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-zigug-3-1.png,,2900 ILS,10320,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגוון לבן או שמנת.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white-bianca,adult סדרת TOP פורמייקה - זיגוג יפני חלוקה ל-5 שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%94/?attribute_pa_glass=model-11&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-zigug-japan-1.png,,2900 ILS,10321,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגוון לבן או שמנת.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult סדרת TOP פורמייקה - שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%94/?attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/cream.png,,1750.000000 ILS,10325,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגוון לבן או שמנת.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult סדרת TOP פורמייקה - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%94/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/white_ravbariach.png,,1750.000000 ILS,10326,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגוון לבן או שמנת.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת TOP פורמייקה - פסי אלומיניום ברצלונה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%94/?attribute_pa_designs=barcelona,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-barcelona-alominium-1.png,,2000 ILS,10343,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגוון לבן או שמנת.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white-bianca,adult סדרת TOP פורמייקה - פסי אלומיניום דגם טריו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%94/?attribute_pa_designs=trio,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-trio-alominium-1.png,,2000 ILS,10344,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגוון לבן או שמנת.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white-bianca,adult דלת פנים סדרת TOP - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/door_white_9016.png,,2000.000000 ILS,9003,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/cream.png,,2000.000000 ILS,9004,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult דלת פנים סדרת TOP - זיגוג מילאנו דגם 8 לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_glass=model-8&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/extra-whith.png,,2000.000000 ILS,9005,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/extra-black.png,,2000.000000 ILS,9006,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שחור 9005,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם PANEL 2 לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=2-panels&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-2panel-1.png,,2000 ILS,10082,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם מדריד לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=madrid&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/--1-13.png,,2000 ILS,10083,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - זיגוג מלא שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_glass=model-9&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-zigug-savta-1.png,,3150 ILS,10090,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם ברצלונה white,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=barcelona-fluting&attribute_pa_color=white,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-barcelona-herutz-1.png,,2250 ILS,10264,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם טריו שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=trio&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-trio-cream-1.png,,2000 ILS,10265,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult דלת פנים סדרת TOP - זיגוג חלון עליון (D14) לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_glass=model-14&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-model14-window-1.png,,3490 ILS,10266,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - זיגוג יפני חלוקה ל-5 שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_glass=model-11&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-zigug-japan-1.png,,3150 ILS,10267,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ 3 PANEL שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=3-panel&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-3panel-copy.png,,2000 ILS,10268,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם קיסר שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=model-caesar&attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-kaisar-black-copy-1-1.png,,2000 ILS,10269,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שחור 9005,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם רומא שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=rome&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-rome-.png,,2000 ILS,10335,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם ONE PANEL שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=one-panel&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-1panel-1.png,,2000 ILS,10336,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult דלת פנים סדרת TOP - פסי אלומיניום דגם טריו לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_designs=trio&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-trio-alominium-1.png,,2250 ILS,10340,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - פסי אלומיניום ברצלונה לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_designs=barcelona&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/internal-door-top-barcelona-alominium-1.png,,2250 ILS,10341,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ אלון ליבנה 01 לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=alon-livne-01&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-livne1-.png,,2350 ILS,39376,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ אלון ליבנה 02 אפור בטון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=alon-livne-02&attribute_pa_color=concrete-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-top-zero-livne2.png,,2350 ILS,39380,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור בטון,adult דלת פנים סדרת TOP - חירוץ דגם איביזה אפור בטון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=model-ibiza&attribute_pa_color=concrete-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/internal-door-ibiza-dark-gray-1.png,,2000 ILS,39381,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור בטון,adult דלת פנים סדרת TOP - 3 ריבועים לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=3-panel-identical-squares&attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-3panel-shave-white.png,,2000 ILS,39394,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים סדרת TOP - אפור אבן,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=stone,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/door_light_gray-7047.png,,2000.000000 ILS,53129,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור אבן,adult דלת פנים סדרת TOP - שלגיה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=snow-white,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/cream.png,,2000.000000 ILS,53131,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שלגיה,adult דלת פנים סדרת TOP - סחלב יפני,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=orchid,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-cream-1.png,,2000.000000 ILS,53132,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,סחלב יפני,adult דלת פנים סדרת TOP - אפור מסתורי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=mysterious,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/door_light_gray-7047.png,,2000.000000 ILS,53149,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור מסתורי,adult דלת פנים סדרת TOP - אפור כהה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=dark-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/door_dark_door-7045.png,,2000 ILS,64592,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור כהה,adult דלת פנים סדרת TOP - אפור בהיר,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_color=light-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-color-gray-light.png,,2000 ILS,66640,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור בהיר,adult דלת פנים סדרת TOP - 2PANEL DUEX חירוץ שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-%d7%a6%d7%91%d7%a2/?attribute_pa_fluting=2panel-duex&attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/top-color-cream.png,,2000 ILS,66936,Rav-Bariach,new,in stock,כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.מבחר רב של זיגוגים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult סדרת TOP PREMIUM - אפור אבן 3PANEL מובלט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=stone&attribute_pa_designs=3panel,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-3panel-light-gray-copy-.png,,3700 ILS,10260,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור אבן,adult סדרת TOP PREMIUM - שחור 9005 2PANEL מובלט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=black-9005&attribute_pa_designs=2panel,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-classic/internal-door-top-clasic-2panel-1.png,,3400 ILS,10643,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שחור 9005,adult סדרת TOP PREMIUM - שחור 9005 3PANEL מובלט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=black-9005&attribute_pa_designs=3panel,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-classic/internal-door-top-clasic-3panel-1.png,,3700 ILS,10644,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שחור 9005,adult סדרת TOP PREMIUM - שמנת איזבלה 2PANEL מובלט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=isabella&attribute_pa_designs=2panel,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/internal-door-top-clasic-2panel-white.png,,3400 ILS,16640,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult סדרת TOP PREMIUM - white 1PANEL מובלט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=white&attribute_pa_designs=1panel,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/internal-door-top-clasic-1panel-white.png,,3400 ILS,39388,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white,adult סדרת TOP PREMIUM - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/top_color_extra-black.png,,2000.000000 ILS,51334,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שחור 9005,adult סדרת TOP PREMIUM - white,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=white,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/door_white_9016.png,,2000.000000 ILS,51335,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,white,adult סדרת TOP PREMIUM - אפור בהיר,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=light-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/door_light_gray-7047.png,,2000.000000 ILS,51336,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור בהיר,adult סדרת TOP PREMIUM - אפור כהה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=dark-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/door_dark_door-7045.png,,2000.000000 ILS,51337,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור כהה,adult סדרת TOP PREMIUM - אפור אבן,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=stone,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/internal-door-3panel-light-gray-copy-1.png,,2000.000000 ILS,53316,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור אבן,adult סדרת TOP PREMIUM - אפור מסתורי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=mysterious,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-premium/internal-door-light-gray-copy-1.png,,2000.000000 ILS,53317,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור מסתורי,adult סדרת TOP PREMIUM - סחלב יפני,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=orchid,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/white_ravbariach.png,,2000.000000 ILS,53319,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,סחלב יפני,adult סדרת TOP PREMIUM - שלגיה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=snow-white,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/cream.png,,2000.000000 ILS,53320,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שלגיה,adult סדרת TOP PREMIUM - שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/cream.png,,2000.000000 ILS,53551,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult סדרת TOP PREMIUM - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/white_ravbariach.png,,2000.000000 ILS,54937,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת TOP PREMIUM - לבן ביאנקו 2PANEL DUEX מובלט,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-premium/?attribute_pa_color=white-bianca&attribute_pa_designs=2panel-duex,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-top-clasic-2panel-duexpng.png,,3400 ILS,67955,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ פרימיום הן השילוב המושלם בין אסתטיקה מהודרת ורמת איכות גבוהה.דלתות היוקרה בסדרת TOP פרימיום משלבות עיצוב עוצר נשימה רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים.מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת TOP ZERO - אפור בהיר,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-zero/?attribute_pa_color=light-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-zero/zero_light_gray-.png,,3050.000000 ILS,10252,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ זירו החדשה הן בשורה לשוק דלתות הפנים בישראל.דלתות היוקרה בסדרה זו משלבות עיצוב מודרני נקי רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת יחד עם יכולת התקנה פשוטה והתאמה לתנאי השטח.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים בקוו הקיר.ניתן לצבוע את המשקופים וההלבשות לפי דרישה בכל גוון (בתוספת תשלום)מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)בסדרת דלתות טופ-זירו יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור בהיר,adult סדרת TOP ZERO - אפור כהה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-zero/?attribute_pa_color=dark-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-zero/zero_dark_door-.png,,3050.000000 ILS,10253,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ זירו החדשה הן בשורה לשוק דלתות הפנים בישראל.דלתות היוקרה בסדרה זו משלבות עיצוב מודרני נקי רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת יחד עם יכולת התקנה פשוטה והתאמה לתנאי השטח.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים בקוו הקיר.ניתן לצבוע את המשקופים וההלבשות לפי דרישה בכל גוון (בתוספת תשלום)מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)בסדרת דלתות טופ-זירו יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור כהה,adult סדרת TOP ZERO - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-zero/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-zero/internal-door-top-zero-white.png,,3050.000000 ILS,10254,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ זירו החדשה הן בשורה לשוק דלתות הפנים בישראל.דלתות היוקרה בסדרה זו משלבות עיצוב מודרני נקי רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת יחד עם יכולת התקנה פשוטה והתאמה לתנאי השטח.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים בקוו הקיר.ניתן לצבוע את המשקופים וההלבשות לפי דרישה בכל גוון (בתוספת תשלום)מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)בסדרת דלתות טופ-זירו יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת TOP ZERO - אפור בטון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-zero/?attribute_pa_color=concrete-gray,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-zero/zero_beton.png,,3050.000000 ILS,10633,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ זירו החדשה הן בשורה לשוק דלתות הפנים בישראל.דלתות היוקרה בסדרה זו משלבות עיצוב מודרני נקי רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת יחד עם יכולת התקנה פשוטה והתאמה לתנאי השטח.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים בקוו הקיר.ניתן לצבוע את המשקופים וההלבשות לפי דרישה בכל גוון (בתוספת תשלום)מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)בסדרת דלתות טופ-זירו יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור בטון,adult סדרת TOP ZERO - אפור בהיר חירוץ אלון ליבנה 02,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-zero/?attribute_pa_color=light-gray&attribute_pa_fluting=alon-livne-02,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-color/internal-door-top-zero-livne2-.png,,3400 ILS,10634,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ זירו החדשה הן בשורה לשוק דלתות הפנים בישראל.דלתות היוקרה בסדרה זו משלבות עיצוב מודרני נקי רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת יחד עם יכולת התקנה פשוטה והתאמה לתנאי השטח.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים בקוו הקיר.ניתן לצבוע את המשקופים וההלבשות לפי דרישה בכל גוון (בתוספת תשלום)מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)בסדרת דלתות טופ-זירו יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אפור בהיר,adult סדרת TOP ZERO - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-top-zero/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-zero/top_zero_9005d.png,,3050.000000 ILS,35401,Rav-Bariach,new,in stock,דלתות הפנים סדרת טופ זירו החדשה הן בשורה לשוק דלתות הפנים בישראל.דלתות היוקרה בסדרה זו משלבות עיצוב מודרני נקי רמת גימור עילית ואיכות בלתי מתפשרת יחד עם יכולת התקנה פשוטה והתאמה לתנאי השטח.כל דלתות הפנים מסדרת טופ מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ בגמר צבע במבחר גוונים.משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC עמידות במים בקוו הקיר.ניתן לצבוע את המשקופים וההלבשות לפי דרישה בכל גוון (בתוספת תשלום)מבחר רב של זיגוגים ועיצובים בהתאם לסגנון ואופי הבית.מידות:גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות)בסדרת דלתות טופ-זירו יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שחור 9005,adult אלון אירופאי טבעי גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%99-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/cob12004-5-1.jpg,,1 ILS,8723,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי לא ממוין מוגמר בלכת מפעל 5 שכבות מוצר בסיסי במחיר אטרקטיבי מומלץ לחללים קטנים.מגיע במידות:900*125*10 סמ,119,unisex,,adult אלון אירופאי מעושן גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%9f-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/cob110002-6-1.jpg,,1 ILS,8718,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי לא ממוין מוגמר בלכת מפעל 5 שכבות מוצר בסיסי במחיר אטרקטיבי מומלץ לחללים קטנים.מגיע במידות:900*125*10 סמ,119,unisex,,adult אלון אפרפר גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%a4%d7%a8-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par10039-2-1.jpg,,1 ILS,8418,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה וקליק היקפי הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. קל להתקנה ונותן את התחושה הטבעית וחמה.מגיע במידות: 11.5*185*2200 סמ,119,unisex,,adult אלון טבעי אינביזבל בדוגמת פישבון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%96%d7%91%d7%9c-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a9%d7%91/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/kac110005-5.jpg,,1 ILS,8569,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. פרקט בסגנון קלאסי המעניק לבית תחושה של יוקרה. הפרקט מגיע עם תקן FSC המגדיר אותו מוצר ירוק.מגיע במידות: 11.5*70*470 סמ,119,unisex,,adult אלון טבעי גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/cob11001-6-2.jpg,,1 ILS,8712,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי לא ממוין מוגמר בלכת מפעל 5 שכבות מוצר בסיסי במחיר אטרקטיבי מומלץ לחללים קטנים.מגיע במידות:900*125*10 סמ,119,unisex,,adult אלון טבעי חום לא ממוין בדוגמת פישבון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%92/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/kac110005-4.jpg,,1 ILS,8566,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. פרקט בסגנון קלאסי המעניק לבית תחושה של יוקרה. הפרקט מגיע עם תקן FSC המגדיר אותו מוצר ירוק.מגיע במידות: 11.5*70*470 סמ,119,unisex,,adult אלון טבעי לא ממוין בדוגמת פישבון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%93%d7%a8%d7%aa/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/kac110002-1-1.jpg,,1 ILS,8469,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. פרקט בסגנון קלאסי המעניק לבית תחושה של יוקרה. הפרקט מגיע עם תקן FSC המגדיר אותו מוצר ירוק.מגיע במידות: 11.5*70*470 סמ,119,unisex,,adult אלון טבעי מולבן בדוגמת פישבון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/kac110001-6-1.jpg,,1 ILS,8553,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. פרקט בסגנון קלאסי המעניק לבית תחושה של יוקרה. הפרקט מגיע עם תקן FSC המגדיר אותו מוצר ירוק.מגיע במידות: 11.5*70*470 סמ,119,unisex,,adult אלון טבעי מעושן לא ממוין דוגמת פישבון,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%9f-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%95/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/kac110004-6.jpg,,1 ILS,8493,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. פרקט בסגנון קלאסי המעניק לבית תחושה של יוקרה. הפרקט מגיע עם תקן FSC המגדיר אותו מוצר ירוק.מגיע במידות: 11.5*70*470 סמ,119,unisex,,adult אלון פיור רסטיק גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%a8%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%a7/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par10002-6-1.jpg,,1 ILS,8380,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה וקליק היקפי הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. קל להתקנה ונותן את התחושה הטבעית וחמה.מגיע במידות: 11.5*185*2200 סמ,119,unisex,,adult אלון מוברש עדין גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a9-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par10043-1.jpg,,1 ILS,8424,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה וקליק היקפי הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. קל להתקנה ונותן את התחושה הטבעית וחמה.מגיע במידות: 11.5*185*2200 סמ,119,unisex,,adult אלון מולבן גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%9f-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/cob110002-6-2.jpg,,1 ILS,8714,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי לא ממוין מוגמר בלכת מפעל 5 שכבות מוצר בסיסי במחיר אטרקטיבי מומלץ לחללים קטנים.מגיע במידות:900*125*10 סמ,119,unisex,,adult אלון מולבן רסטיק גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%9f-%d7%a8%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par10003-6-1.jpg,,1 ILS,8408,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה וקליק היקפי הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. קל להתקנה ונותן את התחושה הטבעית וחמה.מגיע במידות: 11.5*185*2200 סמ,119,unisex,,adult אלון מעושן גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%9f-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/cob11000-2.jpg,,1 ILS,8594,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי לא ממוין מוגמר בלכת מפעל 5 שכבות מוצר בסיסי במחיר אטרקטיבי מומלץ לחללים קטנים.מגיע במידות:900*125*10 סמ,119,unisex,,adult אלון פסים לא ממוין,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%99%d7%9f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/kac110007-6-2.jpg,,1 ILS,8614,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. פרקט בסגנון קלאסי המעניק לבית תחושה של יוקרה. הפרקט מגיע עם תקן FSC המגדיר אותו מוצר ירוק.מגיע במידות:1200*140*10 סמ,119,unisex,,adult אלון שוקולד מוברש גמר לכה,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%a9-%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par10040-1-1.jpg,,1 ILS,8420,Rav-Bariach,new,in stock,פרקט עץ טבעי מגיע עם מיקרו פזה וקליק היקפי הפרקט מגיע מוגמר עם 7 שכבות לכה מהמפעל. קל להתקנה ונותן את התחושה הטבעית וחמה.מגיע במידות: 11.5*185*2200 סמ,119,unisex,,adult אורן מולבן,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%9f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par20009-1-1.jpg,,1 ILS,8150,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 1209*225*5.3 ממ,119,unisex,,adult אלון אפור,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a8/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/lic20002-6-3.jpg,,1 ILS,7925,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חם.מידות: 5.3*225*1209 ממ,119,unisex,,adult אלון טבעי,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/lic20001-1-1.jpg,,1 ILS,8161,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 5.5*182*1240 ממ,119,unisex,,adult אלון טבעי הלבנה בפוריים,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par20006-6-2.jpg,,1 ILS,7951,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 1209*225*5.3 ממ,119,unisex,,adult אלון טבעי ממוין,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%99%d7%9f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par20007-6-1.jpg,,1 ILS,8121,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 1209*225*5.3 ממ,119,unisex,,adult אלון מובהר,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%94%d7%a8/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par20008-3-2.jpg,,1 ILS,8145,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 1209*225*5.3 ממ,119,unisex,,adult אלון מובהר מבוקע,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%94%d7%a8-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a2/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/lic20002-2-4.jpg,,1 ILS,7893,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 1209*225*5.3 ממ,119,unisex,,adult אלון מולבן,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%9f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/lic20003-2-1.jpg,,1 ILS,8183,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה. קל להתקנה. מגיע במידות 5.5*182*1240 ממ,119,unisex,,adult אלון מעושן,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%9f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/lic20004-6-1.jpg,,1 ILS,8301,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה. קל להתקנה. מגיע במידות 5.5*182*1240 ממ,119,unisex,,adult אלון מעושן מבוקע,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%9f-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a2/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par20003-2-1.jpg,,1 ILS,7919,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 1209*225*5.3 ממ,119,unisex,,adult אלון מעושן שמן לבן,https://www.rav-bariach.co.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%9f-%d7%a9%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%91%d7%9f/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/par20001-6-2.jpg,,1 ILS,7832,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה למראה בית חםמגיע במידות 1209*225*5.3 ממ,119,unisex,,adult אלון טבעי,https://www.rav-bariach.co.il/product/7960/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/parquet/lic20001-6-1.jpg,,1 ILS,7960,Rav-Bariach,new,in stock,הפרקט מגיע מוברש כולל פזה היקפית נותן מראה של עץ טבעי ותחושה נעימה. הפרקט קל להתקנה. מידות: 5.5*182*1240 ממ,119,unisex,,adult DÉCOR דגם גלים,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/img_2681-decor-galim-1.png,,6600.000000 ILS,10952,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי ליבת הדלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי פרופיל אלומיניום היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר בגוונים שונים ובעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D).ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. בדגם זה מעטה חיצוני בעיצוב גלים מגוון לאגוז בהיר.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,natural-oak-veneer-decor,adult DÉCOR דגם מרטיניק,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a7/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/decor-martinak-pornir-alon.png,,6600.000000 ILS,36907,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים.עובי דלת כ- 60 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת. מסופקת עם גומי אטימה היקפי פרופיל אלומיניום היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.ניתן להזמין כמשקוף בקוו הקיר (קוו אפס).בסדרת DCOR חיפויי פורניר בגוונים שונים ובעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון 9016D).ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום.דגם זה בדוגמא חלוקה לשדות. בדלת בגובה עד 2100 ממ חלוקה של 5 שדות ומגובה דלת 2170 ממ חלוקה של 6 שדות.דגם זה מוצג בפורניר אלון מגוון לאגוז בהיר.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,natural-oak-veneer-decor,adult DÉCOR דגם סנדרה,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/decor-sandra.png,,7650.000000 ILS,10964,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי פרופיל אלומיניום היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר בגוונים שונים ובעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון 9016D).ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. בדגם זה מעטה חיצוני בגוון אגוז.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,african-walnut,adult DÉCOR דגם שדות,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%a8-%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%aa/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/decor-alon-sadot-1.png,,7650.000000 ILS,10960,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר בגוונים שונים ובעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון 9016D).ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. בדגם זה מעטה חיצוני בעיצוב שדות בגוון אלון.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,dark-walnut-oak,adult DÉCOR דגם רוקווד,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%93/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/decor-rockwood-pornir-alon.png,,6600.000000 ILS,10948,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר בגוונים שונים ובעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D).ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. בתמונה מוצגת דלת פורניר אלון מגוון לאגוז בהירפרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,natural-oak-veneer-decor,adult DÉCOR 2PANEL אגוז כהה,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-2panel-%d7%90%d7%92%d7%95%d7%96/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/decor-2-panel-agoz.png,,7650.000000 ILS,75281,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D). ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. דגם זה הינו בעיצוב 2 פאנלים עם פורניר בגוון כחול-גינס.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,dark-walnut-oak,adult DÉCOR 2PANEL אגוז בהיר,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-2panel-%d7%90%d7%92%d7%95%d7%96-%d7%91%d7%94%d7%99%d7%a8/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/decor-alon-2-panel.png,,7650.000000 ILS,75374,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D). ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. דגם זה הינו בעיצוב 2 פאנלים עם פורניר בגוון כחול-גינס.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,natural-oak-veneer-decor,adult DÉCOR 2PANEL גינס,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-2panel-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%a1/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/--1-3.png,,7650.000000 ILS,75315,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D). ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. דגם זה הינו בעיצוב 2 פאנלים עם פורניר בגוון כחול-גינס.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,jeans-decor,adult DÉCOR 2PANEL וונגה,https://www.rav-bariach.co.il/product/decor-2panel-%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%92%d7%94/,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/entry-doors/decor-2panel-wenge.png,,7650.000000 ILS,75344,Rav-Bariach,new,in stock,דלת ליבת פלדה בחיפוי עץ/פורניר צירי פייפ או ציריHEAVY DUTYסמויים בתוספת תשלום. הדלת בעובי 1.25 ממ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים בעלת הפחתת רעשDB30עובי דלת 50 ממ משקל הדלת כ- 50 קג הדלת מסופקת עם גומי אטימה היקפי אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת ומברשת תחתונה. משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 ממ אשר מבוטן לקיר או משקוף כיסוי מותקן על גבי משקוף קיים.בסדרת DCOR חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים. הדלת מגיעה עם משקוף ומעטה פנימי בגמר צבע תואם ממבחר הגוונים במניפת רב-בריח (במידה ולא נבחר גוון המשקוף והמעטה הפנימי יגיעו בגוון לבן 9016D). ניתן להזמין חיפוי משקוף וצד פנימי בפורניר תואם בתוספת תשלום. דגם זה הינו בעיצוב 2 פאנלים עם פורניר בגוון כחול-גינס.פרזול ועזרים: פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם קורל מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול רב-בריחי וצילינדר לוקסיס תוצרת רב-בריח.בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי להגברת רמת הביטחון מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.דגמי חירוץ בגוונים בהירים החירוץ פחות בולט מאשר בגוונים כהיםדלת כניסה מדגם זה מיוצרת במידות שונות כדלת בודדת דלת וחצי או כפולה.רוחב דלת: 580-1200 ממ גובה דלת: 1890-2400 ממ.תוספות לבחירה: מבחר חיפויים וידיות מעוצבות לבחירה. חיפוי משקוף בתוספת תשלום.מחיר סופי ייקבע בהתאם למידות ולמפרט הדלת ועל ידי איש מכירות מוסמך ומורשה של רב-בריח ובהתאם לאמור בתנאי השימושבאילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,wenge-decor,adult דלת פנים שחורה סדרת FRAMES דגם A - ירוק מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-a/?attribute_pa_color=green-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/a/rav-bariach_design_door_colora_dark_green_door.png,,2500.000000 ILS,55191,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,ירוק מעצבות,adult דלת פנים שחורה סדרת FRAMES דגם A - אפור מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-a/?attribute_pa_color=gray-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/a/rav-bariach_design_door_colora_gray_door-.png,,2500.000000 ILS,55193,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור מעצבות,adult דלת פנים שחורה סדרת FRAMES דגם A - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-a/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/a/rav-bariach_design_door_colora_withe_door.png,,2500.000000 ILS,55194,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,לבן ביאנקו,adult דלת פנים שחורה סדרת FRAMES דגם A - extra-white,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-a/?attribute_pa_color=extra-white,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/a/rav-bariach_design_door_colora_extra-withe_door.png,,2500.000000 ILS,55195,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-white,adult דלת פנים שחורה סדרת FRAMES דגם A - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-a/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/a-.png,,2500.000000 ILS,55196,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,שחור 9005,adult דלת פנים שחורה סדרת FRAMES דגם A - שחור 9005 דקור לבן A,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-a/?attribute_pa_color=black-9005&attribute_pa_fluting=decor-white-a,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/designer-doors-to-stand-product/rav-bariach_new_disign-a.png,,2500.000000 ILS,55205,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,שחור 9005,adult סדרת FRAMES דגם B - ירוק מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-b/?attribute_pa_color=green-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/b/rav-bariach_design_door_colorb_dark_green_door.png,,2500.000000 ILS,55214,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,ירוק מעצבות,adult סדרת FRAMES דגם B - אפור מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-b/?attribute_pa_color=gray-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/b/rav-bariach_design_door_colorb_gray_door.png,,2500.000000 ILS,55215,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור מעצבות,adult סדרת FRAMES דגם B - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-b/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/b/rav-bariach_design_door_colorb_withe_door.png,,2500.000000 ILS,55216,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת FRAMES דגם B - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-b/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/b-.png,,2500.000000 ILS,55217,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת FRAMES דגם B - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-b/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/b/rav-bariach_design_door_colorb_black_door-.png,,2500.000000 ILS,55218,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,שחור 9005,adult סדרת FRAMES דגם B - לבן ביאנקו דקור שחור B,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-b/?attribute_pa_color=white-bianca&attribute_pa_fluting=decor-black-b,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/designer-doors-to-stand-product/rav-bariach_new_disign-c.png,,2500.000000 ILS,55219,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת FRAMES דגם C - ירוק מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-c/?attribute_pa_color=green-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/c/rav-bariach_design_door_colorc_dark_green_door.png,,2500.000000 ILS,55234,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,ירוק מעצבות,adult סדרת FRAMES דגם C - אפור מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-c/?attribute_pa_color=gray-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/c-.png,,2500.000000 ILS,55235,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור מעצבות,adult סדרת FRAMES דגם C - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-c/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/c/rav-bariach_design_door_colorc_withe_door.png,,2500.000000 ILS,55236,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת FRAMES דגם C - extra-white,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-c/?attribute_pa_color=extra-white,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/c/rav-bariach_design_door_colorc_extra-withe_door.png,,2500.000000 ILS,55237,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-white,adult סדרת FRAMES דגם C - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-c/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/c/rav-bariach_design_door_colorc_black_door.png,,2500.000000 ILS,55238,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,שחור 9005,adult סדרת FRAMES דגם C - אפור מעצבות דקור שחור C,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-c/?attribute_pa_color=gray-designers&attribute_pa_fluting=decor-black-c,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/designer-doors-to-stand-product/rav-bariach_new_disign-c-2.png,,2500.000000 ILS,55239,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור מעצבות,adult סדרת FRAMES דגם D - ירוק מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-d/?attribute_pa_color=green-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/d-.png,,2500.000000 ILS,55254,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,ירוק מעצבות,adult סדרת FRAMES דגם D - אפור מעצבות,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-d/?attribute_pa_color=gray-designers,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/d/rav-bariach_design_door_colord_gray_door.png,,2500.000000 ILS,55255,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,אפור מעצבות,adult סדרת FRAMES דגם D - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-d/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/d/rav-bariach_design_door_colord_withe_door.png,,2500.000000 ILS,55256,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת FRAMES דגם D - extra-white,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-d/?attribute_pa_color=extra-white,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/d/rav-bariach_design_door_colord_extra-withe_door.png,,2500.000000 ILS,55257,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,extra-white,adult סדרת FRAMES דגם D - שחור 9005,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-d/?attribute_pa_color=black-9005,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/d/rav-bariach_design_door_colord_black_door.png,,2500.000000 ILS,55258,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,שחור 9005,adult סדרת FRAMES דגם D - ירוק מעצבות דקור שחור D,https://www.rav-bariach.co.il/product/frames-d/?attribute_pa_color=green-designers&attribute_pa_fluting=decor-black-d,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/designer-doors-to-stand-product/rav-bariach_new_disign-d.png,,2500.000000 ILS,55259,Rav-Bariach,new,in stock,סדרת FRAMES החדשה בעיצובן של אושיות העיצוב לוסי וליטל משלבת עיצוב מודרני נקי ואיכות ללא פשרות שעוד לא נראתה בשוק דלתות הפנים בישראל. הדלתות מיוצרות עם 7 סמ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.כנף הדלת בגימור פורמייקה איכותית עמידה במים בעובי 1.8 ממ מגווןרב של גוונים בהתאם לבחירת הלקוח.משקוף שטופ קאנט עם צירים נסתרים מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPCעמידות במים.הדלתות מגיעות עם חריצה דו צדדית עם אפשרות להוספת דקור (פס עץ בגמר צבע) לבחירת הלקוח.מידות: גובה 205/215/220/240 סמ סמ מריצוף סופי רוחב 70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).באילת תופחת מההצעה עלות המעמ.,119,unisex,ירוק מעצבות,adult סדרת לימטופ - רוברו,https://www.rav-bariach.co.il/product/limatop/?attribute_pa_color=rovero,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/internal-door-milenuim-egoz-2.png,,1540 ILS,61342,Rav-Bariach,new,in stock,ניתן לשדרוג עי הוספת פסי אלומיניום לבחירה.כנף עמידה במים בגימור HDF.חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.הלבשות מדורגות 5 סמ. מידות: גובה 205 סמ מריצוף סופי רוחב 60/70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,רוברו,adult סדרת לימטופ - שמנת איזבלה,https://www.rav-bariach.co.il/product/limatop/?attribute_pa_color=isabella,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/cream.png,,1540 ILS,61343,Rav-Bariach,new,in stock,ניתן לשדרוג עי הוספת פסי אלומיניום לבחירה.כנף עמידה במים בגימור HDF.חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.הלבשות מדורגות 5 סמ. מידות: גובה 205 סמ מריצוף סופי רוחב 60/70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,שמנת איזבלה,adult סדרת לימטופ - לבן ביאנקו,https://www.rav-bariach.co.il/product/limatop/?attribute_pa_color=white-bianca,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/top-formica/white_ravbariach.png,,1540 ILS,61344,Rav-Bariach,new,in stock,ניתן לשדרוג עי הוספת פסי אלומיניום לבחירה.כנף עמידה במים בגימור HDF.חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.הלבשות מדורגות 5 סמ. מידות: גובה 205 סמ מריצוף סופי רוחב 60/70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,לבן ביאנקו,adult סדרת לימטופ - וונגה,https://www.rav-bariach.co.il/product/limatop/?attribute_pa_color=venoga,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/limtop/wanga.png,,1540 ILS,61345,Rav-Bariach,new,in stock,ניתן לשדרוג עי הוספת פסי אלומיניום לבחירה.כנף עמידה במים בגימור HDF.חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.הלבשות מדורגות 5 סמ. מידות: גובה 205 סמ מריצוף סופי רוחב 60/70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,וונגה,adult סדרת לימטופ - אגוז,https://www.rav-bariach.co.il/product/limatop/?attribute_pa_color=nut,https://www.rav-bariach.co.il/wp-content/uploads/interior-doors/door-pictures/limtop/limatop-nut.png,,1540 ILS,61346,Rav-Bariach,new,in stock,ניתן לשדרוג עי הוספת פסי אלומיניום לבחירה.כנף עמידה במים בגימור HDF.חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.הלבשות מדורגות 5 סמ. מידות: גובה 205 סמ מריצוף סופי רוחב 60/70/80/90 סמ חתך משקוף 9.5/12/14 סמ.באילת תופחת מההצעה עלות המעמ,119,unisex,אגוז,adult